English version

 ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 2009

Саша Јевтић
ШК "Параћин", председник

Tel: +381 63 439 497 или +381 35 567 282 (после 17 часова)
e-mail: sasajevtic@yahoo.com или info@paracinchess.rs

Томислав Шалетић
председник ССОП, члан

Бобан Дејановић
потпредседник ССОП, члан

Валентина Приморац
секретар ССОП, члан

Милош Стањевић
Директор туристичке организације, члан

Бојан Ђокић
председник ШК "Параћин", члан

Радоје Маринковић
шаховски радник, члан

Саша Стојановић
приватни предузетник, члан

 Донатори
ЗЛАТНИ ДОНАТОРИ
ДОНАТОРИ
МЕДИЈСКИ ДОНАТОРИ
ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ:
Боривоју Динићу
Бахус Параћин
Спектар Инвест АД Параћин
Фондација Марко Тодоровић
Графореклам Параћин
СРЦ "7. јули" Параћин
Шаховском савезу Србије
Шаховском савезу Централне Србије
 Карта