Организациони одбор 2010

Саша Јевтић
ОШК "Параћин", председник

Tel: +381 63 439 497 or +381 35 567 282 (после 17 сати)
e-mail: sasajevtic@yahoo.com
or info@paracinchess.rs

Томислав Шалетић
Председник ССОП, члан

Бобан Дејановић
Потпредседник ССОП, члан

проф. Милош Тодоровић
УО ОШК "Параћин", члан

Милош Стањевић
Директор туристичке организације,  члан

Зоран Рајковић
УО ОШК "Параћин", чланr

Радоје Маринковић
УО ОШК "Параћин", члан

Саша Стојановић
УО ОШК "Параћин", члан

 

 Донатори
ЗЛАТНИ ДОНАТОРИ
ДОНАТОРИ
МЕДИЈСКИ ДОНАТОРИ
ЗАХВАЊУЈЕМО СЕ:
бахус Параћин
Спектар Инвест АД Параћин
Фондацији Марко Тодоровић
Графореклам Параћин
СРЦ "7. јули" Параћин
Шаховском савезу Србије
Шаховском савезу централне Србије
 Карта